Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją ubezpieczenia NNW dla dzieci w przedszkolu.

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Do pobrania:

1. Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

2. Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS

3. Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus