Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym.

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym ( jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami )
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14.02.2022 r. do 11.03.2022 r. Od 30.05.2022 r. do 07.06.2022 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych od 14.03.2022 r. do 18.03.2022 r. od 08.06.2022 r. do 15.06.2022 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 23.03.2022 r. do godziny 15:00 20.06.2022 r. do godziny 15:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 24.03.2022 r. do 01.04.2022 r od 21.06.2022 r. do 24.06.2022 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 07.04.2022 r. do godziny 15:00 29.06.2022 r. do godziny 15:00

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31.01.2022 roku w prawie ustalenia harmonogramu czynności a także terminów składania doumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych