Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Grupa zielonych, Nauczyciel dyplomowany
Studia magisterskie ukończyłam o kierunku Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym. W zawodzie pracuję od 31 lat.
Grupa czerwonych, Nauczyciel mianowany
W roku 2009 ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika: Praca Socjalna, natomiast w 2011 roku studia magisterskie na kierunku Pedagogika: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
Grupa Białych, Nauczyciel mianowany
Posiadam wykształcenie wyższe i tytuł magistra w zakresie: Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Moje dodatkowe kwalifikacje to ukończone studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.
Grupa Niebieskich, Nauczyciel kontraktowy
Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalizacji Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.
Grupa czerwonych, Nauczyciel mianowany
Jestem absolwentka WSM w Legnicy, na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Ukończyłam studia podyplomowe z Zakresu Gimnastyki korekcyjno-kompenascyjnej oraz Wczesne nauczanie języka angielskiego
Grupa żółtych, Nauczyciel mianowany
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe "Taniec w edukacji".

Grupa zielonych, Nauczyciel mianowany
Brak informacji
Grupa białych, Nauczyciel mianowana
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz studia podyplomowe na kierunku Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną.
Grupa fioletowych, Nauczyciel kontraktowy
Brak informacji
Grupa fioletowych, Nauczyciel dyplomowany
Brak informacji
Grupa niebieskich, Nauczyciel dyplomowany
Brak informacji
Grupa żółtych, Nauczyciel mianowany
Brak informacji