Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Tags

Nieprawidłowa realizacja jednej głoski, często pociąga za sobą nieprawidłową realizację innych głosek. Dlatego, gdy zaobserwujesz, że mimo osiągniętego przez dziecko wieku, wciąż ma trudności z artykulacją danej głoski, skonsultuj się z logopedą, który oceni rozwój jego mowy i wdroży odpowiednie ćwiczenia terapeutyczne, a także zdiagnozuje przyczynę trudności.

Co jest normą rozwojową?
- do 2. r.ż. dziecko może zamieniać l na j
- do 3. r.ż. zamienia k na t, g na d
- do 4. r.ż. zamienia s, z, c, dz na ś, ź, ć, dź
- do 5. r.ż. zamienia sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz
- do 6. r. ż. zamienia r na l

*Na przykładzie tego zdania pokazuję jedynie jakie głoski powinny być już w mowie dziecka dwuletniego. Dziecko poniżej drugiego roku życia może mówić na piłkę „pi” a na balon „ba”. Dwuletnie dziecko może jeszcze upraszczać wskazane na infografice zdanie. O mowie dwulatka więcej przeczytacie tutaj .

*Oczywiście czasami zdarza się, że dziecko np. czteroletnie pięknie mówi głoskę r, natomiast rozwojowo ma na nią czas do ok. 6 r.ż. Dlatego nie wymagajmy od dziecka, aby mówiło głoski, na które rozwojowo nie jest jeszcze gotowe.

Jeśli zauważysz, że dziecko wsuwa język między zęby podczas artykulacji którejś głoski, to skonsultuj się z logopedą. Międzyzębowość jest nieprawidłowością na każdym etapie rozwoju mowy!